Filter
Display # 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ 20 August 2014 4
สำนักงาน ก.ก. จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ 13 August 2014 3
สำนักงาน ก.ก. ดำเนินโครงการ สกก. สัญจร ครั้งที่ 4/2557 05 August 2014 5
สำนักงาน ก.ก. จัดการประชุมแนวดิ่งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 01 August 2014 4
แจ้งกำหนดการจัดโครงการ สกก. สัญจร ครั้งที่ 4/2557 30 July 2014 25
สำนักงาน ก.ก. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 21 July 2014 26
สำนักงาน ก.ก. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบตอบข้อหารือทางการบริหารบุคคล 21 July 2014 33
สำนักงาน ก.ก. จัดกิจกรรมบริจาคขยะคอมพิวเตอร์ ให้กับ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล" 15 July 2014 25
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://www.welovequeenonline.com
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
Saturday the 23rd. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. Thanks to Best online poker sites - All rights reserved.