ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 

 อ่านรายละเอียด

ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ที่เว็บไซต์ http://www.welovequeenonline.com
ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ใหม่ของสำนักงาน ก.ก. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป
Thursday the 23rd. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร. Thanks to Best online poker sites - All rights reserved.