การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

🗓วันที่ 8 ส.ค.65 🕑เวลา 14.00 น. นายสุพจน์ หล้าจำศิล ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนการปกครอง ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามระเบียบกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ. 2562📍โดยมี

อ่านต่อ »

“26 มิถุนายน” วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ” ได้กำหนดให้ วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”  เนื่องจากตระหนักว่าปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อภัยมหันต์ต่อมนุษยชาติ เพราะไม่เพียงแต่ยังบั่นทอนสุขภาพเท่านั้น แต่มันยังทำลายสติสัมปชัญญะ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่มนุษย์พึงมีอีกด้วย  ทุกประเทศทั่วโลกต่างพยายามร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับประเทศไทย ก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ

อ่านต่อ »

กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม จำนวน ๕ ราย

14 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ ราย คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ »

BMA Q จองคิวออนไลน์

เพิ่มความสะดวก ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
*ปิดปรับปรุงชั่วคราว

สำนักงานเขต 50 เขต

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ชั้น 1 ติดธนาคารกรุงไทย

ห้างเดอะมอลล์บางแค

ชั้น 3 โซนธนาคาร

ห้างซีคอนบางแค

ชั้น 3 ใกล้ธนาคารออมสิน

*ห้างพาราไดซ์พาร์ค

ชั้น G หลังธนาคารกรุงศรี

ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์

ชั้น B ใกล้ธนาคารกรุงเทพ

ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย

ชั้น 3 ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์

สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข

บริเวณทางเดินก่อนเข้าสถานีฯ

สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่

บริเวณทางเดินก่อนเข้าสถานีฯ

รถทะเบียนเคลื่อนที่ คลิกเพื่อจองคิว

เปิดจองคิวล่วงหน้าสำหรับหน่วยงานรัฐ เอกชน หรือชุมชน

เรื่องเล่าชาว สปท.

สถิติทางทะเบียนของกรุงเทพมหานคร
จำนวนประชากร ปี 2564 (ล้านคน)

ชาย

2

หญิง

2

รวม

3.45

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book )

กรมการปกครอง

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กรมการปกครอง